Privacy verklaring Salon Ivon

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Ivon verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Salon Ivon, of om andere reden persoonsgegevens aan Salon Ivon verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens, in lijn met deze Privacyverklaring, te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Salon Ivon
Prinses Julianaweg 1
4255 HB
Nieuwendijk

en is te bereiken via

telefoon: 06-122 512 57
email: info@salonivon.nl

2. Welke gegevens verwerkt Salon Ivon met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Telefoonnummer en emailadres
c) Gegevens over uw huid

2.2. Salon Ivon verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
* het reageren op uw vragen over producten of behandelingen

c) Uw gegevens van uw huid worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.

2.3. Informatie verstrekking aan derden:

Salon Ivon verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Bewaartermijnen

Salon Ivon verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Salon Ivon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. Inzagerecht

6.1. Via de eigenaresse van Salon Ivon kunt u mits bewijs van identiteit (kopie ID-kaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Salon Ivon zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen 2 weken na ontvangst hierover informeren.

6.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Salon Ivon.

6.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Salon Ivon uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Salon Ivon

via telefoon: 06-122 512 57 of email: info@salonivon.nl

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website en/of via email bekend gemaakt.